18/11/2023

„Слепчанскиот пролог со химнографија“ е најнов благодарствен принос на сестринството од манастирот „Св. Јован Крстител“ во село Слепче, и претставува плод на молитвите и логичен епилог на благодатното искуство пластено низ вековите од жителите на ова сеправославно светилиште кај нас...

21/05/2023

Преподобен Јосиф Исихаст

  • Десетгласна духодвижна труба на старецот
  • Овој живот - арена за борба

Превод : Сестринството на Слепченскиот Манастир 

 

23/07/2022

Оваа книга посветена на Светиот праведен Јоаким Крчовски е ново истражување на сестринството на Манастирот свети Јован Претеча Слепче. Во изданието покрај расветлувањата за неговиот живот, годината на раѓање и потеклото,  особено се обработени неговиот духовен лик и подвиг.

23/12/2021

Акатистот на преподобниот отец наш Нектариј Битолски Светогорец е творештво на сестринството на манастирот.

Во изданието е содржано кратко пролошко житие за преподобниот, акатистот на македонски и паралелен превод на црковнословенски јазик,

30/07/2021

Кондак 1

Радоста твоја Науме свети, заблеска вис небеса,
кога Вишниот по твоите молитви погледна на родот човечки,
затоа со едно срце и една уста повикуваме:

Радувај се, оче преподобен Науме по чии молитви,
небесната благодат срце и души ни лекува!

30/07/2021

Во овој Зборник на трудови од Втората научна конференција: Манастирот Слепче и поствизантиската уметност на Балканот од XVI и XVII век, се претставени текстови кои презентираат повеќе нови, досега малку познати и необјавени споменици од овој период, како и обиди за толкување на одредени појави иманентни за тематските и иконографските особености на поствизантискиот фрескоживопис и иконописот на почвата на Македонија
и диецезата на Охридската архиепископија во XVI и XVII век.

19/05/2021

    Регионот на Демир Хисар, средновековниот Железнец, претставува ризница на средновековната уметност и култура, чии содржини, иако одамна се познати пред научната и стручната јавност, дури во последниве години стануваат предмет на фокусиран научен интерес. Значајна улога за интензивирањето на проучувањата на културното наследство во овој регион има „Демирхисарската летна школа“, реализирана од 2017-2019 година, во чии рамки се спроведени научноистражувачките активности за монографијата на Сашо Цветковски Црква Свети Никола Слепче, Демир Хисар, издание на манастирот Св. Атанасиј Велики – Журче, Демир Хисар 2020.

11/02/2021

 Слепченскиот манастир отсекогаш бил чувар на словенската писменост, и во тоа древно светилиште на најдејствителен начин продолжила  Кирилометодиевата духовна дејност за просветување на словенскиот род. За ова сведочат безбројните зачувани ракописи, почнувајќи од 11 век, кои се пишувани од различни генерации на монаси, а верификувани со непроценлива вредност, како по содржина, така и по изведба, калиграфија, корици, орнаментика, украсни иницијали, а денес ги красат странските библиотеки и музеи, пред се во Русија, Бугарија, Украина, Србија, Хрватска, Света Гора.

07/11/2019

Душа на сите опити во Господа е „вниманието“. Без
внимание сите тие опити се бесплодни, мртви. Кој сака да се
спаси, тој мора така да се устрои себеси да може да „внимава
на себе“ не само кога е сам, туку и кога е опкружен со луѓе
и при расеаност, во која понекогаш против своја волја е
вовлечен од околностите.