Метафизички аспект на иконата - Милорад Јововиќ

31/10/2019

Метафизички аспект на иконата - Милорад Јововиќ

Иконата претставува свет во заедница со Бога, но бидејќи таа заедница не е во потполност остварена сега и овде, таа е се уште само икона на таа вистина. 

Значи иконата претставува есхатолошка димензија на светот, кога тој че биде во вистинско заедништво со Бога. Затоа е погрешно мислењето дека иконата ги претставува само минатите настани кои се случиле во Црквата, всушност, треба да се нагласи спротивното, дека со иконата пред се се претставуваат светот и човекот во Црквата онакви какви што тие ќе се јават во последниот настан во остварувањето на Царството Божјо ...