Шесте дена создавање - Игумен Игнатиј (Амелкович)

15/05/2020

 

 

 

 

 

Во спомен на нашиот брат во Христа, игуменот Игнатиј Амелкович 26.04.2020 †

Господ да му даде Царство Небесно!